top of page

הקמל"ר: קשוב לצרכי המילואימניקים, אפעל לפתור את המחסור בציוד החורף

לפני כשעתיים יצאנו ממשרדו של תא"ל הושע פרידמן, קצין המילואים הראשי. בפני הקמל"ר הוצגו כל הבעיות, הטענות והתלונות שנאספו אצלנו מאז ימי צוק איתן ועד היום (עד ממש רבע שעה לפני הפגישה). הקמל"ר רשם לפניו את הדברים והבטיח לפעול על מנת לסדר כל פגם או בעיה. אנו נמנעים מלפרסם דברים ספציפיים אך מבטיחים כי נבדוק שאכן כל הנושאים מטופלים. לגבי ציוד החורף במוצבים השונים - הקמל"ר אמר שיפעל על מנת שכל הבעיות עם ציוד החורף יטופלו. אם לאחד מחברנו ישנה ידיעה על בעיות נוספות עם ציוד חורף, אנו נשמח לקבל על כך הודעה למייל או כהודעה פרטית לדף הפייסבוק.

קשוב לצרכי המילואימניקים - הקמל"ר תא"ל הושע פרידמן

#ציודחורף

נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page