top of page

הכנסת מציינת את יום ההוקרה למשרתי המילואים

במסגרת יום ההוקרה למשרתי המילואים פעלו נציגי צו 8 לבחון את הדרכים לעגן בחוק הטבות נוספות לציבור המילואימניקים. במסגרת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, קיבלו נציגי הארגון סקירה של גודל המערך והמגמות העתידיות. הארגון מבקש להודות לח"כ אבי דיכטר (הליבוד) על ההזדמנות להשתתף בדיוני הועדה. במסגרת ועדת הכנסת הציג חבר צוות המחקר של העמותה, מר הראל ורבין, את הדגשים החוקתיים שיאפשרו לקדם תגמולים למשרתי המילואים. הארגון מבקש להביע את הערכתו ליו"ר יואב קיש (הליכוד), לח"כ רועי פולקמן (כולנו) ולח"כ עפר שלח (יש עתיד) על פעילותם ונכונותם לסייע בקידום מתן הטבות למשרתי המילואים. לסיום, העמותה מבקשת להודות ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני) ולח"כ איילת נחמיאס-ורבין, על פעילותם להבטחת הזכויות הכלכליות של משרתי המילואים ועל כינוס דיון מיוחד בועדת הכלכלה במטרה לבחון את סוגיית שעות השינה ותאונות הדרכים בקרב משרתי מילואים.


נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page