top of page

ח"כ רועי פולקמן (כולנו) מתגייס לקידום זכויות מעמד המילואים

אנו מבקשים להודות לח"כ רועי פולקמן (כולנו) על פגישת עבודה מוצלחת ומועילה שהתקיימה היום. בפגישה דנו נציגי צו 8 וח"כ פולקמן בנושאים הנוגעים לסיוע למשפחות צעירות, עסקים קטנים ומילואימניקים שעובדים במשרה חלקית או אינם מועסקים. עבודה רבה לפנינו, עדכונים בהמשך.

הארגון מבקש להביע הערכה לעזרתו של ח"כ בקידום זכויות מעמד המילואים.


נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page