top of page

הזמנה: האסיפה הכללית - 20.06.2018

הועד המנהל של "צו 8 - פורום המילואים בישראל" מתכבד להזמינכם, חברי העמותה הרשומים, להשתתף באסיפה הכללית של העמותה, שתערך ביום רביעי, 20.06.2018, בשעה 17:00 אחר-הצהריים. הישיבה תתארח באוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, בניין 107, קומה א', חדר הישיבות. נושאי הישיבה וסדר-היום: א. הצגת ואישור הדו"חות השנתיים לשנת 2017 (הראל ורבין) ב. הצעה לעדכון הגדרת "מניין" לשם קיום אסיפה כללית ל- 10 חברים (סעיף 8 א' לתקנון העמותה) (עו"ד עופר פילהבר) ג. הצעה לעדכון מדיניות קבלת החברים בעמותה (סעיף 1 לתקנון העמותה) (הראל ורבין) ד. הצעה להגדלת מספר החברים בועדת הביקורת וביצוע גיוס (הראל ורבין) ה. הצעה להקמת ורישום מאגר רשימת חברי העמותה, אבטחתו והצפנתו ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וע"פ תקנות האיחוד האירופי לשמירה על פרטיות (GDPR) (הראל ורבין) ו. דיון הכנות לקראת יום ההוקרה הלאומי למשרתי המילואים (דוד בקר) ז. דיון לקראת פגישת עבודה עם יו"ר התאחדות הסטודנטים (דוד בקר)

ח. דיון והצבעה על שיבוץ חברי העמותה לדיוני ועדות הכנסת לחודש הקרוב (אריאל חימון)

ט. הצעות, עדכונים ונושאים לבקשת המשתתפים

האירוע יתקיים במיקום מונגש לנכים. בעלי תו נכה מתבקשים להציגו בשער הכניסה לאוניברסיטה וע"פ בקשת עובדי האוניברסיטה.

הכניסה, ההשתתפות וזכות ההצבעה באסיפה הכללית שתתקיים בתאריך 20.06.2018 פתוחה לכל חברי "צו 8 - פורום המילואים בישראל (ע"ר)" ומותנית בהצגת תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון בתוקף. חבר או חברה אשר נבצר מהם להגיע לאסיפה הכללית במועד, רשאים לשלוח נציג/ה מיופה/ית-כח מטעמם וזאת בכפוף להצגת המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות ו/או רשיון נהיגה ו/או דרכון בתוקף של החבר או החברה, כתב יפוי כוח מקורי המסמיך את הנציג/ה בשם החבר או החברה וכן תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון בתוקף של הנציג/ה מיופה/ית-הכוח.

הזמנה להשתתף באסיפה הכללית של עמותת צו 8 - פורום המילואים בישראל


נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page